Cégünkről
Galéria
Referenciák
Kapcsolat
Humán erőforrás
Műszaki információ
Pályázatok
Kutatás-fejlesztésÉpítőipari Beruházó és Szállítmányozó Kft.

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14
Telefon: +36 42 787 910, Fax: +36 42 786 012
E-mail: iroda@kelet-ut.hu


1. GINOP pályázat

Széchenyi2020

 • a kedvezményezett neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft.
 • a projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Kelet-Út Kft.-nél
 • a szerződött támogatás összege: 9 883 500 Ft
 • a támogatás mértéke (%): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A cég széles körben kívánja bevezetni a rugalmas foglalkoztatást, amely a munka és magánélet jobb összehangolása mellett alkalmat ad a vállalat vezetésének a belső működés áttekintésére, a belső együttműködés és a teljesítmény értékelés fejlesztésére, az erőforrásokkal való gazdálkodás fejlesztésére. Ehhez kapcsolódóan lehetőség nyílik piaci a stratégia pontosítására, a belső működési rend fejlesztésére.
A rugalmas foglalkoztatási formák szabályozott keretek szerinti bevezetésével a munkavállalóknak lehetősége van a munka-magánélet összeegyeztetésére, illetve a munkaadó szempontjából a lojalitás erősítésére és a hatékony munkavégzésre.
Távolról elérhető szerver, valamint tabletek és laptopok beszerzése történik meg a telephelyen kívüli munkavégzés miatt.
A projekt eredménye a 10 átalakított munkakörben 11 munkavállaló, 2 új foglalkoztatási forma. További eredmények, a dolgozói elégedettség növelése, a motiváció és lojalitás erősítése, új munkakultúra meghonosodása, a vezetői gondolkodásmód és attitűd fejlődése, a munka-magánélet egyensúly erősödése, testre szabott projekt kontrolling rendszer és annak alapjainak lefektetése.

 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.
 • projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00427

2. NKFI Pályázat

Pályázati Projekt: 2020-1.1.2-PIACI-KFI

NKFI

 • Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00119
 • Kedvezményezett neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Projekt címe: Bioexplóziós technológia kifejlesztése talajok ásványi olaj eredetű szénhidrogén szennyezéseinek in situ kármentesítésére
 • Szerződött támogatás összege: 617 248 398Ft
 • Támogatás mértéke: 70,63%
 • A projekt tervezett befejezés dátuma: 2025.02.28.
 • Projekt leírása

A hagyományosan alkalmazott kármentesítési technológiák, melyek a szennyezett talajok, víztestek tisztítását célozzák, egyik kiemelt területe az in situ, helyszínen történő, talajcsere, illetve a szennyezett talaj mozgatása/talajvíz kitermelése nélküli beavatkozás. Ez, figyelembe véve a szennyezőanyagok kémiai természetét, többnyire valamilyen oxidációs vagy redukciós folyamaton alapul, mely kémiai vagy biológiai folyamatok eredménye. A szennyezések egy külön csoportját alkotják a szerves eredetű szennyezéseken belül az üzemanyag eredetű káresetek, ahol általában a talaj felszínén, illetve a felszín közeli rétegekben (pl. földalatti tartályok) történik a szennyezés, amely a víztartó rétegig szivároghat, majd onnan a vertikálisan és horizontálisan is elterjedhet, nagyobb területeket elszennyezve.

Ezen szennyezések kezelésében közös, hogy az alkalmazott hatóanyagot általában a felszín alatti közegbe bejuttatva juttatjuk a szennyezéshez. A felszínről beszivárgó, illetve a talajvíz szintje feletti, a telítetlen zónában található szennyezések azonban nem kezelhetőek ezen módon. A jelen pályázat témáját megfogalmazó kutató-fejlesztő konzorcium olyan eljárás kifejlesztését tűzte ki célul, amely a hagyományos módszerekkel nem kezelhető, ún. telített zónában és a talajvíz feletti rétegekben elhelyezkedő szennyezőanyagok kezelését teszi lehetővé, un. bioexplóziós technológia fejlesztésével.

A fejlesztési irány nem előzmény nélküli, amennyiben a jelen konzorcium előkísérleteket végzett a koncepció bizonyításra, azaz kombinált robbantásokkal juttatott hatékony mikroorganizmusokat szennyezett területen a szennyezési gócba. A terepi kísérlet által felvetett kérdések és fejlesztési irányok alapozták meg a jelen pályázat szakmai anyagát. A konzorcium összetétele az elmúlt évek közös tevékenységei során alakult ki, amennyiben a mélyépítéssel, földmunkákkal és kármentesítéssel, annak modellezésével foglalkozó cégek és a bioremediáció mikrobiológiai oldalát ismerő alkalmazott kutatási intézetből állt össze. Az eljárás alapját a szennyezések lebontására célspecifikusan kiválasztott és előállított mikroorganizmusok felszín alatti közegbe juttatásának innovatív megoldása képezi.

A szennyezett felszín alatti rétegek átjárhatóságát irányított robbantásokkal növeljük és ezzel egy időben a kívánt mentesítő hatóanyagot egyenletesen elosztva bejuttatjuk az átjárhatóvá tett földtani közeg szennyezett rétegeibe, a kívánt mélységtartományokban. Ezzel a megoldással növeljük a szénhidrogén bontó mikroszervezetek hozzájutásának hatásfokát a szennyezőanyaghoz, ugyanakkor a földtani közeg fellazításával utat teremtünk a mentesítendő rétegekben a levegő és a talajnedvesség megjelenésének, áramlásának, ami alapvető feltétele az intenzív szénhidrogén lebontásnak.

Ezt a mentesítő eljárást bioexplóziónak nevezzük (biológiai mentesítés+robbantásos hatóanyag bejuttatás). A bioexplózión alapuló kármentesítés (remediáció) során a mikroorganizmusok és a szennyezett földtani közeg összekeverése célszerűen meghatározott energiájú és irányítottságú lökéshullámokkal történik. A lökéshullámokat az iparban alkalmazott robbanóanyagok felrobbantásával hozzuk létre. A bioexplóziós eljárás a szennyezés helyszínén alkalmazható, „in situ” technológia. A pályázat célja tehát: ipari kutatás és kísérleti fejlesztés révén olyan komplex rendszer kidolgozása, mely lehetővé teszi olajszármazékokkal szennyezett felszín alatti rétegek in situ kármentesítését. A projekt piaci sikerességét a résztvevő cégek, azok kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatai biztosítják.