Cégünkről
Galéria
Referenciák
Kapcsolat
Humán erőforrás
Műszaki információ
Pályázatok
Kutatás-fejlesztésÉpítőipari Beruházó és Szállítmányozó Kft.

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14
Telefon: +36 42 787 910, Fax: +36 42 786 012
E-mail: iroda@kelet-ut.hu


A Kelet- Út Kft. 4 éve folytat Kutatás- fejlesztési tevékenységet talaj remediációs témában

K+F tevékenység indikáció

A különféle ásványi olajszármazékok okozta szennyezés igen gyakori mind Magyarországon, mind külföldön.  A talaj, a talajvíz, valamint az épített környezet is áldozatul esett a XX. század környezettudatosnak nem nevezhető folyamatainak. Magyarországon a rendszerváltás óta folyamatosan folynak a kármentesítések.  A korábbi és jelenlegi civil és katonai tevékenységek eredményeként a mai napig nagyon sok helyen olajszármazékokkal szennyezettek a talajok. Ezek főként elhagyott laktanyák, töltőállomások, olajvezetékek környékén, dízelüzemű mozdonyok töltőhelyeinél jellemzőek. Jelenleg közel 2,7-3,0 millió m3 talaj szennyezett olajszármazékokkal Magyarországon. Ez a szennyezett talajok közel 65%-a [Favi Karinfo].  Ezen szennyezett területeket előírás szerint kötelező kármentesíteni. A kármentesítések közel 50%-nál kitermelik a földet és talajcserét hajtanak végre. [Favi Karinfo]. Más esetekben a kitermelt földhalmokat a közelben prizmákba halmozva bontják le a szennyezőket, ám ez nagyon sok időbe telik és kétséges a kimenetele.

Megoldási lehetőség:

Olyan remediációs kármentesítési eljárás kidolgozása, mely:

  • a káresemény helyszínén megvalósítható,
  • az esetleges műtárgyak és épületek közvetlen közelében,
  • olcsó és
  • tervezhető eljárást jelent.

Innováció, előnyök

Világviszonylatban is teljesen újszerűnek számít, hogy a biológiai oltóanyag (nem patogén szénhidrogén bontó mikroszervezetek) talajba keveredésének, így a szennyezőanyaghoz való hozzájutásának hatásfokát robbantásos talajlazítással fokozzuk, ugyanakkor a talaj fellazításával utat teremtünk a talaj aggregátumokban, a talaj kapillárisokban a levegő és a talajnedvesség megjelenésének, áramlásának, ami alapvető feltétele az intenzív szénhidrogén lebontásnak. Más eljárásokban (pl. oltóanyag talajba szántása, oltószondákon, oltókutakon való talajba juttatása) a mikroszervezetek csak a közeg szivárgási tényezőjének megfelelően, legtöbbször korlátozottan képesek az oltásra alkalmazott műtárgy közelében a szétterjedésre és a lebontási folyamatok elvégzésére.
A módszer további előnye, hogy a nem ritkán több száz hektáros szennyezett területeken nem kell a helyszínen tartani, folyamatosan működtetni, karbantartani és őrizni, akár több éven keresztül a talajtisztítás céljára szolgáló műtárgyakat, a mikroszervezetek és a növények feltűnés nélkül dolgoznak.

 

Előkészítés (Táborfalvai lőtér)

 

1. Egyeztetések alapján kialakult az elrendezés, mely alapján a robbanóanyagot tartalmazó furatok és a baktériumokat tartalmazó furatok a talajban oly módon kialakíthatóak, hogy a robbantásos keveréseket követően minél több ismeretet nyerjünk.

2.A speciális baktériumokat a szegedi Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet kitenyésztette. A későbbi projekt megvalósításához előkészítő jelleggel olyan baktériumokat használtunk, melyek egyértelműen megkülönböztethetőek és kimutathatóak lesznek a mintavételnél.

 

 

3. A robbantási töltetek méretezésénél fontos szempont, hogy a robbantásoknál a „kivetődés” minimális legyen


a. A furatok megfelelő mélységűek voltak
b. A furatokban elhelyezett robbanótölteteket a megfelelő helyről indítjuk

4. A Táborfalvai lőtéren előkészítő jelleggel elkészültek a furatok a tervek szerint

 

Eredmények / összegzés

A helyszíni robbantásos bioremediáció létjogosultsága megalapozott. A baktériumok a betöltési ponttól az elvárt távolságban is kimutathatóak voltak. További kísérletek elvégzését követően stabilan és tervezhetően végezhető technológia hozható létre! Ezen technológia lehetővé fogja tenni, a hazai és külföldi olajszármazékokkal szennyezett területek helyszíni költséghatékony kármentesítését. Az eddig elvégzett munkálatokat kizárólag előkészítő jelleggel végeztük a projekt tényleges elindítása előtt.

 

A Kelet-Út Kt.-nél a meglévő és a külső szakemberek bevonásával az összes szükséges szaktudás rendelkezésre áll. A Kelet-Út Kft. a kutatás fejlesztési projektet és a technológia kidolgozását állami vagy pályázati forrásból tervezi megvalósítani.